top of page

Ontslag na ziekenhuis

Wanneer jij het ziekenhuis verlaat, krijg je vaak één of meerdere nieuwe geneesmiddelen voorgeschreven. Het is belangrijk dat je deze medicatietherapie goed opvolgt, dit om te voorkomen dat er eventueel een nieuwe ziekenhuisopname volgt. Alleen is dit niet altijd even makkelijk.

Om al deze info te organiseren, krijgt je bij zijn ontslag soms een medicatieschema. Helaas geraakt dit document niet altijd tot bij de huisapotheker. Om jou te informeren en aan te moedigen het medicatieschema mee naar de apotheek te brengen, maakte we een animatievideo. Die geeft aan de hand van een beknopte casus weer wat een medicatieschema inhoudt en hoe het bijdraagt aan de therapietrouw.

bottom of page