top of page

Medicatieschema

Je medicatieschema, een dienst van jouw apotheker, Apotheek Segers.

Je huisapotheker, wij, hebben een compleet overzicht van jouw medicatie. Al die informatie kunnen wij in jouw medicatieschema integreren, en aanpassen bij de minste wijziging in jouw behandeling. 

Met een medicatieschema van je huisapotheker, heb je een krachtig hulpmiddel om je behandeling goed in eigen handen te nemen. Op dat medicatieschema staat namelijk ieder geneesmiddel dat je moet nemen, vermeld. Er staat per geneesmiddel ook bij hoe je het moet nemen, hoeveel en op welke manier. 

Blanco medicatieschema.png

Het is een handig overzicht waarmee je het risico op ongewenste bijwerkingen, verergering van klachten en ziekenhuisopnames sterk kan verminderen!

Deel je dat overzicht bovendien met jouw zorgteam, dan kunnen ook andere zorgverleners hun behandeling vlot afstemmen op wat je al neemt. 

Tip

 

Hang je medicatieschema thuis op je koelkast of op een goed zichtbare plek, en bewaar een kopie in je portefeuille of handtas, of in digitale versie op je smartphone

Altijd in verbinding met onze apotheek

Apotheek Segers biedt een online service aan onder de vorm van een applicatie op je smartphone, tablet of computer.

"Een behandeling is pas effectief als je ze opvolgt"

bottom of page