top of page

Medicatienazicht

Neem je meerdere geneesmiddelen per dag? Ben je niet helemaal zeker dat je ze correct inneemt? Vergeet je ze af en toe in te nemen? Voel je je soms niet goed nadat je een geneesmiddel hebt genomen? Heb je vragen over je medicatie?

Medicatienazicht..png

Wij kunnen je helpen!

Om je vragen over je medicatie te beantwoorden, om je te helpen bij een correcte inname van je geneesmiddelen en om er zeker van te zijn dat jouw behandeling wel degelijk de verwachte voordelen oplevert, kan je huisapotheker je een persoonlijke begeleiding aanbieden: een ‘Medicatienazicht’.

Wat houdt een ‘medicatienazicht’ in?

Het is de gelegenheid om het gebruik van je geneesmiddelen, hun gunstige effecten en hun eventuele bijwerkingen te bespreken met je huisapotheker. Afhankelijk van je verwachtingen en je noden kan hij/zij oplossingen voorstellen om het gebruik van je medicatie te verbeteren en het effect van je behandeling te optimaliseren. Deze dienst wordt volledig terugbetaald door je ziekenfonds en is dus gratis voor jou.

Heb ik hier recht op?

Als je elke dag vijf of meer (terugbetaalde) geneesmiddelen neemt kan je, in principe, genieten van een medicatienazicht in de apotheek. Vraag advies aan je huisapotheker. Hij/zij zal nagaan of je in aanmerking komt voor de terugbetaling van deze dienst.

Moet ik mijn dokter op de hoogte brengen?

Het medicatienazicht is een begeleiding op maat die aanvullend is op die van je huisarts. Je huisapotheker brengt je huisarts op de hoogte en brengt verslag uit van het medicatienazicht. Als je apotheker voorstelt om je behandeling aan te passen, zal dat gebeuren in overleg met je huisarts, die je voorschrift zal aanpassen.

Hoe bereid je jouw medicatienazicht voor?

Je apotheker kan je vragen om vooraf op te schrijven welke medicatie je gebruikt: geneesmiddelen met en zonder voorschrift die je vaak neemt, maar ook vitamines, producten op basis van planten, homeopathische geneesmiddelen, ... zelfs als je die niet in de apotheek hebt gekocht. Noteer ook hoeveel je ervan neemt en wanneer.

Weet je niet zeker of je lijst volledig is? Dat geeft niet. Alle informatie, zelfs gedeeltelijke, is nuttig. Schrijf ook alle vragen op die je aan je apotheker wil stellen.

Neem je lijst en je vragen mee naar je eerste afspraak in de apotheek. Als je wil, breng dan ook de geneesmiddelen die je neemt mee.

Het medicatienazicht in de praktijk

Een ‘medicatienazicht’ is een begeleiding op maat die bestaat uit twee gesprekken op afspraak met je huisapotheker.

Tijdens het eerste gesprek

Je apotheker overloopt samen met jou het gebruik van je geneesmiddelen. Hij/zij zal je enkele vragen stellen om je verwachtingen over je behandeling beter te kennen en om na te gaan of je problemen of praktische moeilijkheden ondervindt met je medicatie. Je apotheker zal bekijken of ze allemaal goed werken, of ze nog nodig zijn en of het mogelijk is om je behandeling te verbeteren. Je krijgt ook de gelegenheid om al je vragen over je medicatie te stellen.

Je apotheker zal die informatie vervolgens grondig analyseren om, indien nodig, voorstellen te doen om het gebruik van je geneesmiddelen te verbeteren en het effect van je behandeling te optimaliseren.

Tijdens het tweede gesprek

aanpassingen die hij/zij eventueel voorstelt. Na het gesprek werkt hij/zij je medicatieschema bij. Op dat schema staan niet alleen de geneesmiddelen die je neemt, maar het bevat ook informatie die je kan helpen om ze correct te gebruiken. Neem het mee naar elke medische afspraak. Zo hebben
jouw andere zorgverleners een overzicht van je behandeling. Het is ook heel nuttig om mee te nemen als je in het ziekenhuis wordt opgenomen!

Graag meer informatie of een afspraak maken? Dat kan, bel of mail ons!

bottom of page