Premie DIFTAR
voor uw incontinentiemateriaal

Premie DIFTAR

​​

Personen die omwille van medische redenen (zoals incontinentie, nierdialyse…) ongewild een grotere afvalproductie hebben, ontvangen een toelage van 30 euro. Voor het bekomen van deze toelage, vult u onderstaande aanvraag in en bezorgt u de aanvraag samen met het medisch attest aan de gemeente Dessel, financiële dienst, Hannekestraat 1 te 2480 Dessel vóór 31 december 2022. 

Voor meer informatie kan u terecht op de gratis

Diftar-informatielijn 0800-97 687.

Logo Gemeente Dessel.png