top of page

Een herfstbooster tegen COVID-19
vanaf september

Willen we een nieuwe golf van covidbesmettingen voorkomen in de winter, dan is een extra dosis van het coronavaccin aanbevolen. Zo luidt het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force vaccinatie in ons land.

Willen we een nieuwe golf van covidbesmettingen voorkomen in de winter, dan is een extra dosis van het coronavaccin aanbevolen. Zo luidt het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force vaccinatie in ons land. Daarom heeft de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid beslist om vanaf begin september een “herfstbooster” tegen COVID-19 aan te bieden. Als eerste zullen de risicogroepen (65+ en personen met verlaagde immuniteit) worden uitgenodigd, gevolgd door de zorgsector en de 50-64 jarigen.

Herfstbooster COVID.png

Ben je geboosterd?

We bevinden ons momenteel al in de 7de coronagolf. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames zijn terug aan het stijgen. De IMC benadrukt dan ook het belang van de eerste booster, die ongeveer voor 90% tegen ernstige COVID-19 beschermt. Die booster kan je deze zomer nog gaan halen in de vaccinatiecentra. Verder blijven ook de andere gekende voorzorgsmaatregelen (mondmasker in drukke ruimtes, ventileren, handhygiëne …) sterk aanbevolen.

 

Mensen met verlaagde immuniteit (zgn. immunogecompromitteerde personen) zijn al enige tijd geleden uitgenodigd voor hun tweede booster en velen hebben die ook reeds ontvangen. Het ziekenhuispersoneel, eerstelijnszorgverstrekkers en bewoners van woonzorgcentra kunnen die tweede booster ontvangen in juli en augustus.

Herfstbooster vanaf september

De huidige coronavaccins beschermen nog goed tegen ernstige COVID-19 maar zoals bij alle vaccins neemt die bescherming af in de loop van de tijd. Een herfstbooster in het najaar geeft jouw immuniteit een boost en vermindert je kans op ernstige ziekte of ziekenhuisopname door het coronavirus in de winter. Je beschermt er nog steeds jezelf én anderen mee, en zo help je ook om de druk op ons gezondheidssysteem te verlichten.

 

De herfstcampagne werkt met prioriteit voor de meest kwetsbaren alvorens de algemene bevolking zich vrijwillig kan aanbieden voor vaccinatie:

  • Prioriteit wordt gegeven aan de immuungecompromitteerden en de mensen van 65 jaar en ouder. Zij hebben reeds de kans gehad op een 2e booster, maar een extra booster in de herfst is voor hen ten zeerste aanbevolen. Die derde booster mogen ze wel pas krijgen als er tussen de twee boosters een interval van minstens 3 maanden, en idealiter 6 maanden, wordt aangehouden.

  • Vanaf september kan al het personeel van de hele zorgsector, waaronder de eerstelijn, de woonzorgcentra, de ziekenhuizen, … een herfstbooster krijgen.

  • Daarna wordt de leeftijdsgroep van 50 tot 64 jaar actief uitgenodigd, in dalende leeftijd. De mensen tussen 18 en 50 jaar oud kunnen zich daarna op vrijwillige basis aanbieden, volgens de modaliteiten van hun deelstaat.

 

Voor de kinderen en jongeren wordt nog gewacht op bijkomende wetenschappelijke gegevens. Een uitzondering hierop zijn de stagiairs in zorginstellingen, die mee in aanmerking komen voor een extra prik in hun stageplaats, en de kwetsbare -18 jarigen.

"De herfstbooster beschermt jou en ons gezondheidssysteem tegen COVID-19."

Aangepast tegen omikron

Ondertussen is gewerkt aan vaccins die aangepast zijn aan de omikronvariant van het coronavirus, en verwacht men een goedkeuring ervan door het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) uiterlijk begin september. De vaccins zullen dan gespreid in de tijd worden geleverd. De eerste leveringen zullen worden gebruikt voor de prioritaire, meest kwetsbare groepen.

 

Als de epidemiologische situatie zou verslechteren, er in augustus signalen komen dat de goedkeuring door het EMA en/of de leveringen vertraging zullen oplopen, zal de vaccinatiecampagne in september worden opgestart met de originele mRNA-vaccins.

Plaats van vaccinatie

De vaccins zullen vooral worden toegediend in de vaccinatiecentra. De bewoners en personeelsleden van voorzieningen zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra, gevangenissen, enz. kunnen ook in hun voorziening worden gevaccineerd. Ook vaccinaties door de huisarts, de thuisverpleegkundige (op voorschrift van een arts) en de apotheker zullen mogelijk zijn, volgens de modaliteiten van de deelstaat.

Vaccineren + testen + ventileren + mondmasker

Vaccineren beschermt zeer goed tegen ernstige ziekte, maar beschermt minder sterk tegen besmetting. De beste verdediging tegen het coronavirus bestaat dan ook uit verschillende maatregelen:

1) Testen

 

Mensen met symptomen moeten zich nog steeds laten testen. In geval van twijfel kan de zelfevaluatietool hiervoor nog steeds gebruikt worden. Bij een positief resultaat moeten zij 7 dagen in isolatie gaan, nadien dragen zij best gedurende drie dagen een mondmasker.

 

2) Ventileren

Binnenruimtes thuis, op het werk, in woonzorgcentra en bij samenkomsten moeten maximaal geventileerd worden. Bijeenkomsten buiten zijn veiliger en aangenamer in deze zomermaanden.

 

3) Mondmaskers

Voor kwetsbare personen met onderliggende aandoeningen en/of van hogere leeftijd blijft een FFP-2-masker aangeraden op het openbaar vervoer en bij contact met grote aantallen mensen. Een mondmasker blijft verplicht in de zorgsector.

© apotheek.be

bottom of page