top of page

Gezondheidsportalen

Jouw medische gegevens worden veilig bewaard. Maar wat staat er precies in, wie heeft toegang en waar kan jij informatie vinden?

Je gedeeld gezondheidsdossier bevat alle elementen die relevant zijn voor je behandeling. Denk maar aan bloedresultaten, vaccinaties, medicatieschema, radiologische beelden, voorgeschreven en eventueel afgeleverde medicatie, ontslagmedicatie uit het ziekenhuis ...

Gezondheidsportalen.png

Toegang geven, en aan wie?!

Waarom toestemming geven voor het delen van je gezondheidsgegevens?
Als je toestemming geeft voor het delen van je ge- zondheidsgegevens, kan je de beste zorg op maat krijgen. Resultaten van relevante onderzoeken uit het verleden worden gedeeld met artsen die jou behandelen. Er kan ook nagekeken worden welke medicatie je neemt, zo hebben alle behandelende zorgverleners een overzicht. Dat is belangrijk om te vermijden dat geneesmiddelen of gezondheidsproducten mekaar versterken of tegenwerken.

Ook voor gezonde patiënten is het nuttig om bepaalde gegevens (bloedgroep, vaccinaties of allergieën) te delen. Denk maar aan een (spoed) opname of ongeval.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

De artsen met wie je een ‘therapeutische relatie’ hebt - die je dus behandelen - krijgen toegang tot de voor hen relevante gezondheidsgegevens. Niet elke zorgverlener krijgt dus alle informatie te zien! Je hebt zelf ook altijd de keuze een zorgverleners de toegang te weigeren. Dit kan bijvoorbeeld via het gezondheidsportaal mijngezondheid.be.

Welke gegevens worden verwerkt?

 • Voorschriften
  Voorschriften die digitaal worden voorgeschreven (bv. door de huisarts, specialist, tandarts of vroedvrouw) komen terecht in jouw patiëntendossier. De apotheker kan die nadien raadplegen, zodat je ook zonder papieren voorschrift je geneesmiddel kan gaan afhalen. Hiervoor geef je de identiteitskaart af (indien deze niet recent werd ingelezen in de apotheek) of toon je de barcode die bij het voorschrift hoort. Deze code vind je via de digitale platformen of apps terug (zie verder) of op het papieren bewijs van elektronisch voorschrift dat je kan krijgen van de voorschrijvende arts.
   

 • Medicatieschema
  Het medicatieschema is een overzicht van je huidige medicatie. Dit schema kan gedeeld worden zodat er een totaaloverzicht is voor de zorgverlener. Neem je meerdere geneesmiddelen en heb je nog geen medicatieschema? Vraag dan aan je (huis)apotheker of (huis)arts om er een voor jou op te maken en digitaal te delen. Het blijft ook nuttig een papieren exemplaar van het schema te vragen en dit op zak te houden.

   

 • Vaccinatieschema
  Een vaccinatieschema bevat alle geregistreerde vaccins. Dit kan belangrijk zijn, denk maar aan de controle op een tetanusvaccin bij een vuile wonde. Vind je een vaccinatie die je kreeg niet terug in het vaccinatieschema? Vraag ernaar bij je volgend doktersbezoek.
   

 • Rapporten en resultaten
  Rapporten en resultaten van onderzoeken of raadplegingen in ziekenhuizen kunnen worden gedeeld met bv. de huisarts. Daarnaast staan hier ook resultaten van o.a. bloedonderzoeken of radiologen die niet verbonden zijn met het ziekenhuis.

Waar vinden we deze informatie?

We geven hier enkele voorbeelden van locaties waar je informatie kan terugvinden. Sommige informatie, zoals rapporten en resultaten van onderzoeken, worden pas na een wachttijd gedeeld met een patiënt. Zo kan de arts persoonlijk contact opnemen indien nodig.

Mijngezondheid.be

 

Mijngezondheid.be is een overkoepelende toegangspoort tot verschillende gezondheidsportalen. Het krijgt informatie van verschillende andere platformen. Deze website is het handigste vertrekpunt als je alle informatie op een rijtje wil.

Wat vind je er bijvoorbeeld allemaal terug?

 • Je beknopt medisch dossier van je huisarts;

 • Gegevens die ziekenhuizen en hun zorgverleners registreren en delen;

 • Je geïnformeerde toestemmingen je therapeutische relaties;

 • Openstaande voorschriften;

 • ...

Cozo en Mynexuzhealth

 

Vlaamse ziekenhuizen gebruiken ondertussen ook eigen platformen. Je kan dus rechtstreeks informatie gaan bekijken via de systemen van de overkoepelende ziekenhuisnetwerken. Mynexuzhealth en CoZo hebben elk hun eigen website en applicatie voor de smartphone. Als je weet bij welk net- werk een ziekenhuis is aangesloten, kan je ook de informatie op hun platform terugvinden.

Je voorschriften (digitaal)

 

Mijn Farmad Apotheek geeft je toegang tot je voorschriften. Door je te identificeren kan je een overzicht raadplegen. Elk voorschrift bevat een code die je kan laten scannen in de apotheek. Klik hieronder op de link naar onze gebruiksvriendelijke apps:

Belangrijk is te onthouden dat je informatie streng beveiligd wordt en enkel zorgverleners die jou behandelen toegang hebben tot (specifieke) informatie. Heb je toch vragen of bezorgdheden? Spreek er dan over met je (huis)apotheker of -arts.

bottom of page