top of page

Geneesmiddelen en zon

Iedereen weet dat een overdadige blootstelling aan de zon schadelijk is. Maar wist je ook dat sommige geneesmiddelen de gevoeligheid voor de zon verhogen? 

Men spreekt dan over fotosensibiliserende geneesmiddelen. Het innemen of het op de huid aanbrengen van dergelijke geneesmiddelen, leidt na blootstelling aan UV-straling (zonlicht én zonnebank) tot huidreacties, ook wel "fotodermatosen" genaamd (foto = licht; dermatose = huisziekte). 

Geneesmiddelen en zon.jpeg

Lees er hier alles over!

bottom of page