DIT KAN U VAN ONS VERWACHTEN

1. Wij bieden een oplossing voor uw probleem.

2. Tijd en aandacht voor u, voor uw gezondheid en voor uw geneesmiddelen.

3. Ook voor zelfzorg nemen wij graag de tijd om u goed te informeren en te adviseren.

4. Indien u dit wenst bezorgen wij de medicijnen bij u thuis.

5. Via het afhaalloket kan u uw medicijnen 24h per dag halen.

6. Vakkundige begeleiding en bewaking van uw medicijngebruik.

7. Uw apotheker heeft nauwe contacten met uw arts en verschillende zorgverleners.


This website uses cookies on its website to provide you with an optimal user experience. We can also record and analyze the behavior of visitors. With this anonymous information about your website use you help us to improve the website.